آیا فرکانس شبکه جم منفور gem برای همیشه قطع شد؟

پنجشنبه, دی ۲۸م, ۱۳۹۱

آیا فرکانس شبکه جم منفور gem برای همیشه قطع شد؟

آیا فرکانس شبکه جم منفور gem برای همیشه قطع شد؟

 

خواندن دنباله‌ی این نوشته »

شبکه جم تی وی برای همیشه قطع خواهد شد.

یکشنبه, دی ۲۴م, ۱۳۹۱

شبکه جم تی وی برای همیشه قطع خواهد شد.

شبکه جم تی وی برای همیشه قطع خواهد شد.

 

خواندن دنباله‌ی این نوشته »